"Leven is bewegen!" roepen wij fysiotherapeuten altijd.
Een gezond lichaam, een gezonde geest en een rust roest mentaliteit daarmee blijf je jong, ongeacht je leeftijd.
 

Docent worden


Stichting Ecsplore organiseert beweegactiviteiten voor (kwetsbare) senioren vanaf 55 jaar en ouder. De activiteiten vallen onder het project Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Ecsplore is voor de uitvoer van deze activiteiten op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde, gedreven en flexibele zzp’ers die grote affiniteit met de doelgroep hebben.

Doel van MBvO
Doel van MBvO-activiteiten is het op peil houden c.q. bevorderen van welzijn in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht. Dit draagt eraan bij dat deelnemers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Bewegingsactiviteiten in groepsverband zijn het middel om de doelen te bereiken. Voor wat de lichamelijke gezondheid betreft zijn MBvO-activiteiten niet therapeutisch maar preventief van aard.

Belangrijkste kenmerken van het MBvO in Sittard-Geleen

 • MBvO-activiteiten hebben een zodanig karakter dat ze in principe voor alle 55-plussers woonachtig in de gemeente Sittard-Geleen openstaan.
 • De te onderscheiden beweegactiviteiten zijn volksdansen, gymnastiek, spel en sport, yoga, ismakogie. pilates, zumba en nordic walking.
 • Het bevorderen/onderhouden van de sociale contacten is een belangrijk onderdeel van de activiteiten.

Hoofdtaken van de docent

 • Voert activiteiten uit die een sportief, sociaal en educatief karakter hebben (MBvO).
 • Legt contacten met de doelgroep en signaleert wensen, behoeften en problemen.
 • Bespreekt wensen, behoeften en problemen van de doelgroep intern en vertaalt deze naar oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe en/of aangepaste activiteiten of projecten.
 • Stimuleert en begeleidt deelnemers bij beweegactiviteiten.
 • Creëert een sfeer binnen een groep deelnemers waarin zij zich veilig voelen en worden gestimuleerd en gemotiveerd om de eigen (beweeg) mogelijkheden te ontdekken.
 • Onderhoudt de samenwerking op uitvoerend niveau.

Functie-eisen

 • Een afgeronde sportgerichte opleiding (CIOS/ ROC Sport en Bewegen/ ALO/ FONTYS) of een vergelijkbare relevante opleiding is een pré.
 • Een afgeronde MBvO-, sport- en beweegleider senioren of GALM opleiding is een vereiste.
 • Affiniteit met de doelgroep (55 jaar en ouder).
 • Aantoonbare ervaring in het uitvoeren en organiseren van sport- en beweegactiviteiten voor de doelgroep senioren is een pré.
 • EHB(S)O, reanimatie/AED diploma is een vereiste.

Wij bieden

 • Een uurtarief, conform het adviestarief van de VML, € 31,05 per uur (exclusief BTW).
 • Reiskostenvergoeding volgens eigen regeling.
 • Uitleenbare sport-, spel- en organisatiematerialen van de beweeg-o-theek van Ecsplore.
 • Ruimte voor eigen inbreng, volledig naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid les geven.

Informatie
Informatie kan ingewonnen worden bij de Coordinator MBvO via mbvo@ecsplore.nl .

 

03|02|2017
Ecsplore

Ecsplore is verheugd u mede te kunnen delen dat Meer Bewegen voor Ouderen (gymnastiek, dans, watergymnastiek en MBvO-Functioneel Trainen) de status erkende interventie heeft gekregen.

Het erkenningstraject MBvO is beoordeeld op GOED BESCHREVEN.

De erkenning komt tot stand volgens de landelijke systematiek die gehanteerd wordt bij het beoordelen van leefstijlinterventies. Dit traject is zowel inhoudelijk als procedureel gebaseerd op de systematiek van het Centrum Gezond Leven van het RIVM (CGL).

 

verder lezen
Docenten

Ecsplore hecht grote waarde aan deskundigheid, ook bij het project MBvO. Bij alle activiteiten staan kwalitatief goede docenten voor de groep. Alle docenten zijn bevoegd om aan de doelgroep senioren les te geven. 

Lees meer
Docent(en) gezocht!

Voor MBvO maakt Ecsplore graag kennis met enthousiaste en gedreven docenten die affiniteit hebben met de doelgroep. Aantoonbare ervaring in het uitvoeren en organiseren van sport- en beweegactiviteiten voor senioren is een pré. 

Aanmelden